Sweden: Joakim Stymne

Joakim Stymne

Arti­cle by Joakim Stymne, State Secretary at the Ministry of Culture:

This is a view of the Old Town in Stockholm, taken one winter day in 1900 by Swedish physician Carl Curman.

I have chosen this image to represent the Swedish content in Europeana because it shows how user interest and demand can, and should, control prioritisation of what aspects of cultural heritage should be digitised and made digitally available.

Selected Item from Europeana

Stockholms Innerstad - Carl Curman

You can find this simple snapshot of Stockholm on a winter day 100 years ago in Europeana. It is also posted on FlickrCommons where it is the most commented Swedish image. Thousands of people around the world have admired its beauty on the site. The photo is no intentional masterpiece, but it conveys something that manages to touch many people so many years later. What is it? Is the image composition fascinating or is it the beautiful blue color that appeals or is it just the breathtaking historical perspective in the fact that the picture shows something that really existed over 100 years ago? It is difficult to answer. It may be enough to note that in its simplicity, it is an everyday masterpiece.

Carl Curman, born in 1833, was a typical amateur photographer of his era. He was well educated and interested in science. He used photography as part of his profession as a doctor and documented many of his patients. He also experimented with photographs, using different exposure and development techniques. But Curman also had artistic ambitions and held a degree in sculpture from an art school in Stockholm. Many early 19th century photographers referenced the classic artists, as can be seen in the pictorial composition of Curman’s photos. Landscapes dominate his images, which also depict the stillness required for the long exposures that the photosensitive material and technology needed.

The photograph  is part of the collection of Carl Curman pictures owned by the National Heritage Board. Parts of the collection can be found in Europeana and have been posted on the National Heritage Board’s photostream on Flickr Commons. The collection has more than 600 digitised images.

Blog post in Swedish:

Det här är en vy över Gamla Stan i Stockholm tagen en vinterdag år 1900 av den svenske läkaren Carl Curman.

Jag har valt den här bilden som en representant för det svenska innehållet i Europeana för att den visar hur användarnas efterfrågan och intresse kan och bör styra prioriteringarna av vad som ska digitaliseras och digitalt tillgänggöras av kulturarvet.

Denna enkla ögonblicksbild av Stockholm, en vinterdag för 100 år sedan, kan ni hitta Europeana. Den finns också i FlickrCommons och där den är den svenska bild som är mest kommenterad av användare. På sajten har tusentals människor runt om i världen har lovordat dess skönhet. Fotot är inget avsiktligt mästerverk, men den förmedlar något som lyckas beröra många människor så många år senare. Är det bildkompositionen som fascinerar eller den vackra blå färgen som tilltalar eller är det bara det hisnande historiska perspektivet att den visar något som verkligen fanns för över 100 år sedan? Det är svårt att svara på, det räcker kanske med att konstatera att den i sin enkelhet är ett vardagligt mästerverk.

Carl Curman som föddes 1833, var en typisk amatörfotograf från sin tid. Han var välutbildad och vetenskapligt intresserad. Han använde fotograferingen som en del av sitt yrkesutövande som läkare och han dokumenterade många av sina patienter. Han experimenterade även med själva fotografiet genom olika exponerings- och framkallningstekniker. Men Curman hade också konstnärliga ambitioner och hade en examen i skulptur från en konstskola i Stockholm. Många av det tidiga artonhundratalets fotografer hade de klassiska konstnärerna som referensram, vilket blir tydligt genom Curmans bildmässiga sammansättning. Landskapen dominerar Curmans bilder, och i dem skildras även en stillhet som krävs för de långa exponeringar som dåtidens ljuskänsliga material och tekniken behövde.

Bilden ingår i Riksantikvarieämbetets samling av Carl Curmans bilder som finns i Europeana och vilka också är utlagda på Riksantikvarieämbetets photostream på FlickrCommons. Av samlingen finns drygt 600 bilder digitaliserade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.