Slovenia: Žiga Turk

Žiga Turk

Article by Žiga Turk, Minister for Education, Science, Culture and Sports:

Slovenia: Europeana as the Generator of New Artistic Pursuits

Slovenia is strongly present in Europeana. Europeana Local, Europeana Travel, Minerva, ATHENA, DC-Net, Linked Heritage, ARROW, IMPACT2, EDLnet, APEnet, DoD, ENUMERATE, Europeana Awareness, are merely a few of the projects aimed at the development of digitizing cultural heritage that were joined by Slovenian museums, libraries and archives. We have a national digital library (http://www.dlib.si), the national aggregator of e-content has been appointed, and over 230,000 Slovenian works are available through Europeana. Slovenia is one of the top contributing countries to Europeana. We actively support co-operation with it and for it, because we believe in democratic access to knowledge, culture and art, but also because we anticipate great developmental and economic potential in digitized cultural heritage. We are convinced that encouraging the reuse of cultural information in education, lifelong learning and economy is a step in the right direction. Slovenia has also joined Europeana 1914–1918, a project aimed at collecting stories from World War I. The first collection day took place at the end of March in the town of Nova Gorica, where over 320 personal memories were recorded, forming a vivid mosaic of intimate stories of our people in the Great War.

Selected Item from Europeana

Problem vožnje po vesolju; Das Problem der Befahrung des Weltraums: der Raketen-Motor

One of the Slovenians who experienced this war was Herman Potočnik Noordung, a pioneer in space and rocket technology, and I would like to tell you a bit more about him. As a lieutenant who specialised in building railways and bridges, he served on numerous WWI battlefields, including the Battles of the Isonzo. In 1928 (with a printed publication date 1929), his only book The Problem of Space Travel: The Rocket Motor was published in Berlin under the pseudonym Hermann Noordung. In the book, he outlined a visionary plan of conquering space and contributed to the development of astronautics with an array of original ideas that built on the discoveries of the time. For example, the idea of an artificial satellite that would orbit the Earth, remaining stationary over a given point of the equator, was conceived by a Russian, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, but it was Potočnik who calculated that such a satellite would have to orbit the Earth at an altitude of 35,900 km and at a speed of 3,080 metres per second. 1963 saw the launch of Syncom – the first American geosynchronous communication satellite, based on Potočnik’s ideas. Prior to the launch, Werner von Braun, one of the key individuals in the development of the American space programme, said that it was Potočnik who first determined the distance of the geostationary point in space with amazing accuracy. Potočnik also tackled the challenges of space habitation – he conceived a wheel-shaped space station that would turn around its axis every 8 seconds, enabling normal living conditions by producing artificial gravity –, the possibilities of scientific research in absolute vacuum and close to absolute zero temperature conditions, and observation of Earth from space.

Potočnik’s work also inspired popular culture and art. The famous Arthur C. Clarke stated that the idea for the satellite communication system in his novel 2001: A Space Odyssey was influenced by Potočnik, and the space station in the film by Pavel Klushantsev, Road to the Stars (1958) was also based on Potočnik’s idea. In Slovenia, he has been a long-lasting inspiration to the theatre director Dragan Živadinov, who has conceived a 50-year theatre performance Noordung 1995–2045, aimed at exploring so called postgravity art. The next repeat will take place in 2015 and the last one in 2045. The performance is staged every 10 years and will close in 2045, when the then 85-year-old artist will send 14 satellites into orbit, each representing one of the actors in his theatre piece.

This is undoubtedly an excellent example of how the rich treasury of knowledge and great artistic achievements can generate future artistic pursuits and economic initiatives.

 

Dr. Žiga Turk

Minister of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Slovenia

 

Sources:

1) Junaki našega časa (Heroes of Our Times), 16 January 2012, A1, RTV Archive

http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-radio-slovenija-prvi-program/ra.a1/#ava2.126127958

(Based on the text by Marjan Žiberna.)

2) http://www.dedi.si/dediscina/112-problem-voznje-po-vesolju (Text by Urška Šavc.)

Blog post in Slovenian:

Slovenija: Europeana kot generator novih umetniških iskanj

Slovenije je v Europeani veliko: Europeana Local, Europeana Travel, Minerva, ATHENA, DC-Net, Linked Heritage, ARROW, IMPACT2, EDLnet, APEnet, DoD, ENUMERATE, Europeana Awareness so akronimi le nekaterih projektov neamnjenih razvoju digitalizacije kulturne dediščine, kjer sodelujejo slovenski muzeji, knjižnice in arhivi, imamo nacionalno digitalno knjižnico (http://www.dlib.si), vzpostavili smo nacionalno zbirališče e-vsebin, prek Europeane je dostopnih dobrih 230.000 slovenskih del in smo v družbi držav, ki v Europeano največ prispevajo. Sodelovanje z Europeano in zanjo tako dejavno podpiramo predvsem, ker verjamemo v demokratičnost dostopa do znanja, kulture in umetnosti, a tudi, ker slutimo v digitalizirani kulturni dediščini velik razvojni in gospodarski potencial. Spodbujanje ponovne uporabe kulturnih podatkov v izobraževanju, vseživljenjskem učenju in gospodarstvu je, trdno verjamemo, prava pot. Pridružili smo se tudi projektu zbirke zgodb o prvi svetovni vojni Europeana 1914–1918. Prvi dan zbiranja spominov smo organizirali konec marca v Novi Gorici in zbrali več kot 320 osebnih spominov, ki sestavljajo pisan mozaik intimnih zgodb naših ljudi iz prve svetovne vojne.

Tudi Slovenec Herman Potočnik Noordung, pionir vesoljske in raketne tehnike, ki vam ga želim predstaviti, je izkusil to vojno. Kot vojaški poročnik, specializiran za gradnjo žleznic in mostov, je služboval na njenih mnogih bojiščih, tudi na soški fronti. Leta 1928 je (z letnico 1929) v Berlinu, pod psevdonimom Hermann Noordung, izšla njegova edina knjiga Problem vožnje po vesolju: raketni motor. To je vizionarski načrt osvajanja vesolja, v kateri ni le povzemal dotedanja dognanja, temveč prispeval k razvoju astronavtike s številnimi lastnimi zamislimi. Denimo, zamisel o umetnem satelitu, ki bi krožil v zemeljski orbiti nad isto točko ekvatorja, katere avtor je bil Rus Konstantin Edvardovič Ciolkovski, je nadgradil z natančnimi izračuni o njegovi hitrosti, ki bi morala znašati 3.080 metrov na sekundo in oddaljenosti od površine Zemlje, ki bi morala biti 35.900 km. In leta 1963 so izstrelili prvi ameriški geostacionarni komunikacijski satelit Syncom, ki je nastal po Potočnikovi zamisli. Pred izstrelitvijo je Werner von Braun, osrednja oseba razvoja ameriškega vesoljskega programa, povedal da je bil Potočnik tisti, ki je prvi natančno izračunal oddaljenost geostacionarne točke v vesolju od Zemlje. V Problemu vožnje po vesolju se je ukvarjal tudi z izzivi bivanja v vesolju – vesoljsko postajo si je zamislil kot kolo, ki bi se zavrtelo okrog središčnice vsakih osem sekund in s tako ustvarjeno umetno težnostjo omogočalo normalno bivanje –, možnostmi znanstvenega raziskovanja v absolutnem vakuumu in temperaturi blizu absolutne ničle ter opazovanja zemlje iz vesolja.

Potočnikovo delo je vplivalo tudi na popularno kulturo in umetnost. Sloviti Arthur C. Clarke, je povedal, da je na njegovo zamisel o satelitskem komunikacijskem sistemu v romanu 2001: Odiseja v vesolju, vplival ravno Potočnik in tudi vesoljska postaja v filmu Pot k zvezdam (1958), režiserja Pavla Klušanceva je oblikovana po Potočnikovi. V Sloveniji pa navdihuje režiserja Dragana Živadinova, ki si je zamislil 50-letno gledališko predstavo Noordung 1995–2045, namenjeno raziskovanju t.i. postgravitacijske umetnosti. Naslednja v vrsti bo leta 2015, zadnja pa leta 2045. Predstava, ki se ponovi vsakih 10 let, se bo končala leta 2045, ko bo takrat 85-letni umetnik, poslal v orbito štirinajst satelitov, ki bodo predstavljali igralce v njegovi predstavi.

To je vsekakor lep primer, kako je bogastvo akumulirane zakladnice znanja in umetniških presežkov v Europeani lahko generator prihodnjih umetniških iskanj in ekonomskih pobud.

 

Dr. Žiga Turk

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

 

Viri:

1) Junaki našega časa, 16. 1. 2012, A1, arhiv RTV

http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-radio-slovenija-prvi-program/ra.a1/#ava2.126127958

(oddaja je pripravljena na podlagi besedila Marjana Žiberne)

2) http://www.dedi.si/dediscina/112-problem-voznje-po-vesolju (avtorica zapisa je Urška Šavc)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.