Day: 17 December 2019

black and white photograph of a large concrete building, a hydroelectric power plant, by water

Engineering photography: Eduards Kraucs and the construction of the Ķegums hydroelectric power plant in Latvia

The construction of the Ķegums Hydropower Plant was one of the greatest achievements of the Latvian state during the interwar period. This blog introduces the photography of Eduards Kraucs whose collection of photographs documenting the construction reflects a unique industrial heritage and Latvian engineering achievements.

Read More

Dokumentārā mantojuma vērtība – Eduarda Krauca kolekcija par Ķeguma spēkstacijas celtniecību Latvijā 1936. – 1940. gadā

Latvijas valsts starpkaru periodā (1918–1940) viens no lielākajiem sasniegumiem tautsaimniecībā bija Ķeguma spēkstacijas celtniecība. 1939. gada 15. oktobrī iedarbinātā Ķeguma spēkstacija tolaik bija viena no modernākajām hidroelektrostacijām Eiropā. 1939. gada 22. decembrī nodibināja valsts uzņēmumu “Ķegums”, veicinot enerģētikas nozares attīstību un liekot pamatus vienotai valsts elektroapgādei.

Read More